بازدیدها: ۲ در مقاله ای که تحت عنوان ۷ دام کلاهبرداران ملکی هفت قانون طلایی را برای زمان خرید املاک به شما آموزش میدهم تا به پرونده های پیچیده حقوقی برخورد نکنید یکی از دام ها اسقاط کلیه خیارات فسخ معامله است. بصورت خلاصه ؛ خیار فسخ حقی است که قانون گذار برای مواقعی از…