اخذ کارت بازرگانی در نجف آباد سلام به سایت حقوقی و ثبتی بین المللی دادگستر صبا خوش آمدین . باهم در این مقاله درباره اخذ کارت بازرگانی در نجف آباد میخوانیم و همراه شما هستیم. کارت بازرگانی دارنده این کارت که به صورت حقوقی یا حقیقی باشد، میتواند این برای امورتجارتی از اینکارت استفاده کند…

کارت بازرگانی چیست؟ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی برای تجارت (صادرات و واردات هر گونه محصول) نیاز به اخذ کارت بازرگانی دارد این کارت به منزله حکم مجوز است که باید از اتاق بازرگانی اخذ گردد. در اصفهان نیز که یکی از شهرهای بزرگ و صنعتی ایران می باشد و تجار بسیاری در…