بازدیدها: ۵توضیحاتی در مورد وکیل قاچاق کالا وکیل قاچاق کالا به افرادی گفته می شود که اولا تحصیلات خود را در رشته حقوق سپری کرده و به استخدام کانون وکلا درآمده اند. اما این پایان کار نیست، یعنی هر وکیلی را نمی توان برای پرونده های مربوط به قاچاق کالا انتخاب کرد. وکلایی که در…