بازدیدها: ۴قسمتی از جلسه اول جزا وکالت ۹۹ گلپایگان سلام قسمتی از جلسه اول جزا برای وکالت ۹۹ گلپایگان معمولا جلسه اول به تعاریف اختصاص پیدا میکند من سعی میکنم خلاصه و به زبان ساده این تعاریف رو ارائه بدم ساده ترین تعریفی که بنظرم میشه از جرم ارائه داد ؛ انجام دادن کاری که…

بازدیدها: ۴قانون جدید چک   متن قانون اصلاح قانون صدور چک ( قانون جدید چک ) به شرح زیر است: ماده ۱- متن ( قانون جدید چک ) زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد: تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک…