کلاهبرداری ملکی بصورت قانونی یا هفت دام حقوقی در زمان خرید املاک؟ هفت دام حقوقی زمان خرید املاک بمنظور کلاهبرداری ملکی برای هر کسی ممکن است پهن شده باشد سلام من حمیدرضا صبائی هستم و به شما کمک میکنم ملکی را بدون مشکلات رایج حقوقی املاک که بقیه گرفتارش میشوند خریداری کنید بنظر من بزرگترین…

در مقاله ای که تحت عنوان ۷ دام کلاهبرداران ملکی هفت قانون طلایی را برای زمان خرید املاک به شما آموزش میدهم تا به پرونده های پیچیده حقوقی برخورد نکنید یکی از دام ها اسقاط کلیه خیارات فسخ معامله است. بصورت خلاصه ؛ خیار فسخ حقی است که قانون گذار برای مواقعی از جمله ضرر…