بازدیدها: ۵نحوه تنظیم شکوائیه   با سلام شکوائیه چیست ؟ امروز میخواهیم نکاتی در رابطه با نحوه تنظیم شکوائیه با شما در میان بگذاریم . مهم ترین نکته ای که ابتدا بایستی یاد آور شوم اینست : شکوائیه با دادخواست تفاوت دارد عموما دادخواست برای مطالبه هر گونه حق ارائه میگردد به بیان دیگر در…