کارت بازرگانی چیست؟ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی برای تجارت (صادرات و واردات هر گونه محصول) نیاز به اخذ کارت بازرگانی دارد این کارت به منزله حکم مجوز است که باید از اتاق بازرگانی اخذ گردد. در اصفهان نیز که یکی از شهرهای بزرگ و صنعتی ایران می باشد و تجار بسیاری در…