قسمتی از جلسه اول جزا وکالت ۹۹ گلپایگان سلام قسمتی از جلسه اول جزا برای وکالت ۹۹ گلپایگان معمولا جلسه اول به تعاریف اختصاص پیدا میکند من سعی میکنم خلاصه و به زبان ساده این تعاریف رو ارائه بدم ساده ترین تعریفی که بنظرم میشه از جرم ارائه داد ؛ انجام دادن کاری که قانون…

وکلای فردا ، داوطلبین امروز سلام در راستای کلاس آمادگی برای آزمون وکالت بار دیگر افتخار داریم تا این بار با برگزاری کارگاه های آمادگی آزمون وکالت ۹۸ توسط اساتید برجسته حقوق برای داوطلبان در گلپایگان و حومه در دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان گامی در جهت هموار ساختن مسیر دسترسی به موفقیت در آزمون…