قسمتی از جلسه اول جزا وکالت ۹۹ گلپایگان سلام قسمتی از جلسه اول جزا برای وکالت ۹۹ گلپایگان معمولا جلسه اول به تعاریف اختصاص پیدا میکند من سعی میکنم خلاصه و به زبان ساده این تعاریف رو ارائه بدم ساده ترین تعریفی که بنظرم میشه از جرم ارائه داد ؛ انجام دادن کاری که قانون…