بازدیدها: ۲انحصار وراثت چیست ؟ به مقاله انحصار وراثت از موسسه حقوقی و ثبتی دادگستر صبا خوش امدید. شخص فوت شده ، پس از مرگ خود اگراموالی را داشته باشد به طور قهری و غیرعادی به دارایی وراث تعلق می گیرد و اگر با رضایت همگی وراث ،دارایی سهم الارث نشود آن ها می توانند برای مطالبه…