بازدیدها: ۱سیب سلامت چیست و چه کاربردی دارد؟ برخی محصولات برای اینکه بتوانند وارد بازار بشوند و به دست مشتری برسند، نیازمند این هستند که دارای تأییدیه سازمان غذا و دارو باشند، این تأییدیه در قالب یک نماد و لوگو، بر روی محصول قرار می گیرد که سیب سلامت نام دارد. در واقع سازمان غذا…