تغییر کاربری زمین کشاورزی

تماس با مجموعه دادگستر صبا
۰۲۱-۲۶۶۰۵۶۳۸ – تهران

تغییر کاربری زمین کشاورزی

منظور و مفهوم نوع کاربری زمین ، نحوه ی استفاده مجاز از آن می باشد.
زمین های بیشتر کشور به صورت زمین های کشاورزی و باغ ها هستند و برخی زمین ها مسکونی نیز می باشند . تغییر کاربری اراضی به معنای نحوه استفاده زمین و کشاورزی ها و باغ ها به مسکونی است ولی برعکس آن اتفاق می افتد
و تغییر خود سرانه کاربری اراضی مشکلاتی را دارد .
شما با مشاوره حقوقی و همچنین با وکالت دادن به وکلای موسسه حقوق بین المللی دادگستر صبا ،تغییر کاربری زمین کشاورزی خود را به ما بسپارید.

 

تغییر کاربری زمین کشاورزی
تغییر کاربری زمین کشاورزی

 

نحوه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به چه صورت است؟

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌
مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان ویک نفر نماینده استاندار می‌باشد
که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.

نماینده دستگاه اجرایی ذیر‌بط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظرکمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد
و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

 

 

تغییر کاربری زمین کشاورزی

تغییر کاربری  زمین کشاورزی به صورت غیر مجاز

 

طبق ماده 3 ،کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1)‌ ماده (1)
این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند،
علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است
و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند
ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است
و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد.
سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است
بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

 

  مدارک ضروری برای تغییر کاربری  زمین کشاورزی

1- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.

2- ضوابط طرح های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

3- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.

4- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری باتوجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.

5- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط.

موارد جرم های تغییر کاربری اراضی

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد،
چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1)‌ ماده (1) ‌این قانون صورت پذیرد،
جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند
نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

جرم های تغییر کاربری اراضی
جرم های تغییر کاربری اراضی

مشخص کردن محدوده مجاز تغییر زمین کشاورزی

به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.

 

پرداخت عوارض زمین های زراعی

دولت مکلف است همه ‌ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی،
تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند

و بیست درصد (20%)‌ باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.

 

برای مشاوره حقوقی و انجام کارهای تغییرکاربری زمین کشاورزی با موسسه حقوقی بین المللی دادگستر صبا با
شماره های ۰۳۱۵۷۴۳۹۰۲۱۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۴۰۹۱۳۶۸۸۸۹۹۵ با ما در ارتباط باشید.

نوشتهٔ پیشین
انحصار وراثت چیست ؟
نوشتهٔ بعدی
مدت زمان تقسیم ترکه

سایر مطالب

فهرست
Phone icon
تماس فوری با وکلا